Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Bø kommune har ny organisasjonsmodell fra 01.05.2015:

 

 

Tidligere organisering av Bø kommune:

 

Bø kommune vedtok ny organisasjonsmodell den 07.04.2014

Organisasjonsmodellen for Bø kommune vart slik:

 

Organisasjonskart Oppvekst:

 

Organisasjonskart Helse og velferd:

 

Organisering Teknisk:

 

 

Tidligere organisering:

Organisasjonsmodell 2013: 

Organisasjonsmodell 2009:

Bø kommune vedtok ny organisasjonsmodell den 24.06.2002.

Organisasjonsmodellen for Bø kommune vart slik ( jfr. styringsgruppa si tilråding):

12 sidestilte einingar med eigen leiar for kvar eining og leiarteam samansett av rådmann og to kommunalsjefar. Mellombels forsterka med ein kommunalsjef i tillegg.

Organisasjonskartet vart sjående slik ut :

[Gammelt organisasjonskart inn her]

Fellestenesta vart organisert med funksjonane: personalforvaltning og løn - økonomi - servicetorg - sekretariat og administrasjon - IKT. Einingsleiar vart leiar for økonomi. Torhild Ajer.

Det har på desse åra vore fleire endringar i organiseringa.

Organisasjonsoversikt Bø kommune 1990-tallet:

Laster...