Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Etter kommunevalget i 2015 er Bø kommune politisk organisert slik: OK-utval Oppvekst og Kultur (7 repr), HV-utval Helse og Velferd (7 repr.) og PTN-utval Plan, teknikk og næring (7 repr), i tillegg til kommunestyret og formannskapet. Kommunestyret har 25 representanter og formannskapet har 7 representanter.

 

Tidligere organisering:

Etter kommunevalget i 2011 var Bø kommune politisk organisert i fem utval: OK-utval (Oppvekst og kultur) (7 representanter),  HV-utval (Helse og velferd) (7 representanter), PTN-utval (Plan, teknikk og næring) (7 representanter), Personalutval (Administrasjonsutval) (10 representanter) og AMU (Arbeidsmiljøutval) (6 representanter), i tillegg til Kommunestyret og Formannskapet. Kommunestyret har 25 medlemmer og Formannskapet har 7 medlemmer.

 

Politisk organisering 2007

Etter kommunevalget i 2007, var Bø kommune politisk organisert i tre utval, utval for helse og skule (7 medlemmer), utval for kultur, idrett og miljø (7 medlemmer) og utval plan, teknikk og næring (6 medlemmer), i tillegg til kommunestyret og formannskapet. Kommunestyret hadde 25 medlemmer og formannskapet hadde 6 medlemmer.

Formannskapet fungerte også som skatteutval, klageorgan, valstyre og partsammensett utval.

Andre utval i kommunen var kontrollutval, eldreråd, personalutval, arbeidsutvalg (AU) i ungdomsråd m. fl.

[Organisasjonskart inn her]

Laster...